Aktuality

 

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Jednorázové nádobí na jedno použití a další plastové výrobky na jedno použití v České republice končí. Nově schválený zákon zahrnuje hned několik typů opatření – od úplného zákazu výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst. Nová legislativa vstoupila v účinnost 1. října 2022.

Zákaz postihl hlavně jednorázové plastové výrobky, mezi něž patří plastové příbory, nápojová míchátka, vatové tyčinky do uší, tyčky k uchycení balonků, nádoby z expandovaného polystyrenu na nápoje a potraviny, ale také oxo-rozložitelné plasty (folie a sáčky, které jsou rychle rozkládány na mikroplasty prostřednictvím chemické oxidace). Účinnost těchto opatření započala od účinnosti zákona, tj. od 1. října 2022.

Kromě zákazu jednorázových plastových výrobků přichází s platností zákona také to, že výrobci budou muset označovat výrobky z plastů jednotným značením. V případech určitých produktů, například plastových kelímků, hygienických vložek, tamponů, vlhčených ubrousků či tabákových výrobků s filtry, musí výrobci uživatele také informovat o tom, jak se jich po použití správně zbavit. Účinnost těchto opatření započala od účinnosti zákona, tj. od 1. října 2022.

Zákon posílí rovněž takzvanou rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci cigaret, ale také například výrobci vlhčených ubrousků, balonků, nádob na potraviny (vč. nápojových kelímků) a lovných zařízení, se budou muset podílet na nákladech za úklid plastového odpadu v obcích. Účinnost těchto opatření započne od roku 2023, rozšířená odpovědnost výrobců vlhčených ubrousků a balonků až od roku 2024.

Další významnou novinkou budou neoddělitelná víčka od PET lahví. Plastové nádoby na nápoje
o objemu až tři litry, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, mohou být uváděny na trh pouze tak, že uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě. Toto opatření bude platné od července 2024.

 


 

 

NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

od 1. 1. 2021

Vážení čtenáři a navštěvníci našich stránek,

od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů. 

Největší a nejdiskutovanější změnou je zvýšení poplatků za skládkování komunálních odpadů. Z původních 500 Kč za tunu došlo k navýšení na 800 Kč za tunu odpadů a částka každoročně vzroste až na 1850 Kč za tunu ukládaného odpadu. Při dodržení limitu ukládání komunálních odpadů (max. 200 kg obyvatele) mohou obce uplatnit nárok na tzv. "slevu", kdy bude tuna uloženého komunálního odpadu na skládku za 500 Kč za tunu až do doby překročení limitního množství. Poplatníkem je nově i obec, na jejiž území se skládka odpadu nachází, avšak tato obec dostává výnosy z vybraných poplatků od Státního fondu životního prostředí.

Uzákoněn byl tzv. PAYT (z angl. Pay as you throw ) systém, kdy občané paltí za svoz směsného komunálního odpadu podle toho, kolik ho vyhodí. Návrh zákona také dává obcím možnost zavést minimální poplatky za dokládání odpadu, aby bylo zabráněno tzv. černým pasažerům, kteří využívaly služeb bez jejich plateb.

Další výnamnou změnou je stanovení zákazu skládkování od roku 2030, kdy nebude možné ukládat využitelné odpady na skládku (tj. recyklovatelné odpady, biologicky rozložitelné odpady, odpady s dostatečnou výhřevností apod.).

Dále byly stanoveny cíle pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek, a to pro rok 2025 minimálně 60 % komunálních odpadů, v roce 2030 minimálně 65 % komunálních odpadů a v roce 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů.

Už od letošního roku funguje celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů, od počátku příštího roku bude možné odevzdávat kuchyňské oleje. Nový odpadový zákon zavádí od roku 2025 povinnost odděleného sběru textilu. To jsou významné změny, které usnadní občanům třídění jednotlivých složek svých odpadů. Způsob, jakým budou obce tyto povinnosti zavádět, zůstává stejný, tedy obce mají různé možnosti, ze kterých mohou vybírat. S podporou recyklace pomáhají nejenom obcím dotace z Operačního programu Životní prostředí, které přispívají na systémy sběru a třídění směsných komunálních odpadů, stejně jako povinnosti obcí umožnit svým občanům odkládat další druhy separovaných odpadů.

Společně se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyšly v platnost následující předpisy:

  • zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností
  • zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (změnový zákon)
  • zákon 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Veškerou aktuální legislativu v oblasti odpadového hospodářství, včetně metodických sdělení, naleznete na stránkách MŽP.