Domácí kompostování

Na četné žádosti jsme připravili možnosti jak dále využívat odpad z údržby zahrad a bioopdad z domácností.

 

Pokud Vás trápí problém, co s biologicky rozložitelným odpadem v domácnosti, máme zde některé rady a typy řešení, jak se tohoto, mnohdy zapáchajícího problému, zbavit.

Než se začneme bavit o domácím kompostování, je nutno zmínit, že v případě bytových jednotek se jeví jako nejideálnější a nejjednodušší řešení nechat přistavit před dům speciální BIO-nádobu na bioodpad s provětráváním tzv. kompostejner a bioodpad nechat odvážet na kompostárnu. Prostřednictvím těchto nádob již mnohá města a obce zajistila sběr a svoz bioodpadu z domácností.

Například na území hlavního města Prahy si mohou občané zajistit tuto službu prostřednictvím společnosti Pražské služby, a.s., která zajišťuje jak sezónní, tak i celoroční svoz 120 l a 240 l sběrných nádob. Cena za tyto služby se pohybuje v rozmezí od 780 Kč do 1 872 Kč.

V případě, že si necháte kompostejner přistavit, je pak vhodné v bytě mít malou nádobu na bioodpad. Jedná se například o:

 

KOMPOSTOVACÍ KOŠ NA BIOODPAD Z INTERIÉRŮ

Jedná se o zjednodušenou separaci biologického odpadu z interiérů domácností, použitelné pro odpad z vaření, konzumace zeleniny a ovoce, péče o květiny apod.  Důležitou a neoddělitelnou součástí koše jsou kompostovatelné sáčky na bioodpad. Jejich velkou výhodou je, že jsou biologicky rozložitelné, lze je tak po naplnění zkompostovat i s odpadem. Průměrná roční spotřeba sáčků v domácnosti je 100 ks (4 balení). Koše i sáčky jsou velmi prodyšné, umožňují tak větrání biologického odpadu a odpad tak uvnitř nezahnívá. Objem těchto kompostovacích košů se pohybuje kolem 7 až 10 litrů. Jejich jednoduchá a lehká konstrukce, která se většinou vyrábí z recyklovaných plastů, umožňuje tyto koše zavěsit například dovnitř skříňky. Cena v České republice se pohybuje od 249 Kč do 500 Kč za koš.

 

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ

Dalším a velice ekologickým způsobem, jak nakládat s bioodpadem, je pořízení domácího kompostéru, který lze umístit přímo do domácnosti nebo na terasu či zahrádku. Tyto kompostéry bývají určeny pro zpracování odpadu z kuchyně, květin či péče o zahrádku. Kompostéry je vhodné vybírat v závislosti na množství a druhu odpadu, který domácnost vyprodukuje.

Domácích kompostérů může být několik typů. Při volbě vhodného kompostéru je vždy nutné zvážit, množství vyprodukovaného odpadu, kam kompostér chceme umístit a co od daného kompostéru očekáváme.

 

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR

Zahradní kompostér je vhodný ke zpracování bioodpadu z domácností a zahrad. Jedná se o kompostér, jež zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu, která urychluje rozkladné procesy. Konstrukční řešení zabraňuje vytváření a úniku nepříjemného zápachu a umožňuje i snadnou montáž bez použití nářadí. Dolní dvířka kompostéru, která jsou snadno odnímatelná, zajišťují velmi snadné odebírání zralého kompostu. Obsah kompostéru musí být ve styku s půdou z důvodu průniku bakterií a drobných živočichů (žížal apod.) do vznikajícího kompostu. Pro zvolení vhodného typu je nutno znát množství vyprodukovaného bioodpadu. Objemy zahradních kompostérů se pohybují od 320 l do 3 000 l. Cena se v České republice pohybuje od 450 Kč do 15 000 Kč.

 

VERMI KOMPOSTÉR VERMIHOME

Vermikompostér se používá pro způsob domácího kompostování, který využívá činnost žížal přeměňovat biologické zbytky na organické hnojivo tzv. vermi kompost. Jedná se o vermikompostér, který můžete umístit na balkon, chodbu, do garáže či dílny, do kanceláře, kuchyně nebo do tříd ve školách. Důležité je dodržovat teplotu okolí, která by se měla pohybovat kolem 20˚C a správnou vlhkost substrátu. Tyto zásady zaručují, že obsah kompostéru nebude zapáchat.

K tomuto způsobu domácího kompostování se hodí hnojůvky žížal nebo speciálně vyšlechtěné Kalifornské žížaly, které svým rychlým reprodukčním cyklem dokáží intenzivně přeměňovat bio odpad na vermi kompost. 500g žížal zkonzumuje denně cca 250g odpadu (v případě Kalifornských žížal je to až 400-500g/den).

Objem vermikompostéru je vhodné zvolit dle množství vyprodukovaného odpadu v domácnosti. Lze pořídil maloobjemové kompostéry od cca 32 l až po velkoobjemové vermikompostéry cca 3 000 l na zpracování velkého množství objemu odpadu ze zahrad. Cena v České republice se pohybuje cca od 1 500 Kč do 35 000 Kč.

 

   CO LZE VERMIKOMPOSTOVAT                    CO NELZE VERMIKOMPOSTOVAT

Zbytky ovoce a zeleniny

Mléčné výrobky

Listy, natě, slupky

Zbytky masa, zbytky jídla, kosti

Kávový Sós

Tuky, oleje, ryby

Ubrousky, namočená papírová lepenka

Popel z uhlí

Rozdrcené skořápky z vajíček

Skořápky ořechů, pecky

Kousky dřeva, větví, kůry

Slupky od melounu

Tráva, listí, sláma

 

 

 

KUCHYŇSKÝ KOMPOSTÉR FOODCYCLER

Kuchyňský elektrický kompostér pomáhá v domácnostech s kompostováním zbytků z kuchyně. Za tři hodiny práce zredukuje až 90% kuchyňského odpadu. Výsledkem je živinově bohatý materiál, který je vhodný pro přímé zapracování do půdy (do zahrady či květináčů). Jedná se o způsob domácího kompostování, které je velmi šetrné k životnímu prostředí a svou konstrukcí zabraňuje tvorbě nepříjemného zápachu při celém procesu.

 

SPECIFIKACE A CENA

Doba zpracování

3 hodiny

Čištění

V myčce na nádobí

Hmotnost

9 kg

Kapacita

1 kg kuchyňského odpadu

Rozměry

27,5 x 35 x 35 cm

Cena v ČR

Od 15 000 Kč do 20 000 Kč

 

 

 

KOMPOSTÉR GREENGOOD

Elektrický domácí kompostér GreedGood pracuje na bázi účinných mikroorganismů ACIDULO, které se při teplotě nad 70˚C, vysoké salinitě a kyselosti prostředí rychle reprodukují a tím jsou schopny daný biologický odpad rozložit do 24h. Vysoká teplota taktéž zaručuje rozklad nebezpečných patogenních látek. Pro automatické procesy musí být kompostér permanentně zapojený do elektrické sítě. Maximální denní kapacitu je vhodné rozdělit do několika denních dávek např. 3x denně. GreenGood kompostuje všechny složky biologicky rozložitelného odpadu, včetně živočišných zbytků. Vhodný především ke zpracování gastro odpadů, ale při vhodném poměru lze kompostovat i zelený odpad ze zahrad (20% zelený odpad, 80% gastro).

 

SPECIFIKACE A CENA

Hmotnost

27 kg

Rozměry

40 x 40 x 78 cm

Objem organického odpadu za rok

1 500 – 2 000 kg

Napětí

230 V / 60 Hz

Max. výkon

240 W

Spotřeba el. energie

60 – 90 kW / měsíc

Cena v ČR

 Od 35 000 Kč do 50 000 Kč