Bakov nad Jizerou

  Podmínky projektu

  Město Bakov nad Jizerou, ve spolupráci s ISES, s.r.o., požádalo koncem v roce 2017 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 500 kusů kompostérů. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí městu přiznána.

  V rámci projektu město Bakov nad Jizerou kompostéry nabídne všem občanům, kteří vlastní či mají pronajatý pozemek na území města Bakov nad Jizerou.

  Zapůjčení kompostérů bude ošetřeno smlouvou o výpůjčce, ve které se občané zavážou kompostér umístit na vlastním pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na katastrálním území města Bakov nad Jizerou a po dobu udržitelnosti projektu jej budou využívat k danému účelu, tj. kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou zapůjčovány uchazečům vybraným na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Výpůjčka buderealizována bezplatně.

  V současné době je připravováno zadávací řízení na dodavatele kompostérů, ale již nyní si můžete o kompostér požádat.

   

  Pokud o kompostér máte zájem, můžete si o něj požádat zde: