Chrudim

  Podmínky projektu

  Město Chrudim, ve spolupráci s ISES, s.r.o., požádalo koncem roku 2016 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 1 500 kusů kompostérů, nádoby na textilní materiál a dvou knihobudek.

  Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána a současné době je ze strany města připravováno zadávací řízení na nákup těchto komponentů.

   

  V rámci projektu budou kompostéry nabídnuty všem, kteří vlastní či mají pronajatý pozemek na území města Chrudim.

  Zapůjčení kompostérů bude ošetřeno smlouvou o výpůjčce, ve které se občané zavážou kompostér umístit na vlastním pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na katastrálním území Chrudim, Topol, Medlešice, Vestec a Vlčnov a po dobu udržitelnosti projektu jej budou využívat k danému účelu, tj. kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou zapůjčeny uchazečům vybraným na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Výpůjčka bude realizována bezplatně.

  Distribuce kompostérů bude zahájena na konci roku 2017 a následně bude probíhat i počátkem roku 2018.

   

   

  Pokud máte zájem o kompostér, můžete si o něj požádat zde: