Hlavní město Praha

  Podmínky projektu

  Hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů.

  Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů - 1400 ks kompostérů o velikosti cca 1000 l a 350 ks dvoukomorových kompostérů o velikosti cca 2000 l - viz ilustrační foto:

         

   

  Podmínkou projektu bude umístění kompostéru na vlastním, či pronajatém, oploceném pozemku, na území hl. m. Prahy.

  Kompostér bude na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování účastníkům projektu zapůjčen na 5 let. Po skončení udržitelnosti projektu (5 let) zůstane kompostér ve vlastnictví účastníků projektu.

   

  Žádost o dotaci byla ze strany SFŽP ČR přiznána.

  V současné době je připravováno zadávací řízení na dodavatele kompostérů.

  Předpokládá se, že kompostéry budou k dispozici v polovině roku 2018.

  K 5.3.2018 bylo požádáno o 1500 kompostérů

  Z celkového pořizovaného množství zbývá 250 ks - 1000 l plastových kompostérů

   

  Máte-li zájem o kompostér, můžete si o něj požádat zde:

  Na základě došlých žádostí nejsou dvoukomorové kompostéry (2000 l) již k dispozici. Děkujeme za pochopení.

  * Příjem došlých žádostí je evidován podle času, kdy byla žádost odeslána. Kompostérů bude pořízeno omezené množství. Může se tedy stát, že nebudou uspokojeni všichni zájemci o kompostér. Všechny došlé žádosti budou předány zástupcům města, které následně, podle počtu dalších uchazečů o kompostér, rozhodne o dalším postupu.