Strážnice

  Podmínky projektu

  Město Strážnice požádalo na podzim roku 2012, ve spolupráci s ISES, s.r.o., o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 250 kusů kompostérů, 3 kusy velkoobjemových kontejnerů, tahač kontejnerů, 70 ks kontejnerů a svozového auta na biologicky rozložitelný odpad. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

  Městem Strážnice  bylo zakoupeno 250 ks kompostérů o objemu 900 l, které jsou na základě smlouvy o výpůjčce rozdávány občanům.

   

  Na území města Strážnice nadále probíhá

                  – příjem žádostí o bezplatné zapůjčení kompostéru a distribuce kompostérů.

   

  Pokud máte zájem o kompostér, můžete se obrátit přímo na pracovníky úřadu města nebo o něj můžete také požádat zde:

   

  Text smlouvy o výpůjčce je k nahlédnutí zde: