Žatec

  Podmínky projektu

  Město Žatec, ve spolupráci s ISES, s.r.o., požádalo v létě 2017 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 700 ks kompostérů. Dotace byla ze strany Státního fondu životního prostředí přiznána.

  V rámci projektu jsou kompostéry o objemu 1100 l nabízeny všem občanům, kteří vlastní či mají pronajatý pozemek na území města Žatec.

                                             Ilustrační foto

  Zapůjčení kompostérů je ošetřeno smlouvou o výpůjčce, ve které se občané zavážou kompostér umístit na vlastním pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na katastrálním území města Žatec a po dobu udržitelnosti projektu jej budou využívat k danému účelu, tj. kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou zapůjčeny uchazečům vybraným na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Výpůjčka bude realizována bezplatně.

  Příjem žádostí o kompostér a distribuce kompostérů nadále probíhá.

  K 13.11.2018 bylo požádáno o 679 ks kompostérů.

  Město Žatec má k dispozici ještě 21 ks kompostérů.

  Pokud máte zájem o kompostér, můžete si o něj požádat přímo na stránkách města.