Hlavní město Praha

  Podmínky projektu

  Hlavní město Praha realizuje projekt Podpora domácího kompostování.

  Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů - 1400 ks kompostérů o velikosti cca 1000 l a 350 ks dvoukomorových kompostérů o velikosti cca 2000 l - viz ilustrační foto:

         

   

  Podmínkou účasti v projektu bude umístění kompostéru na vlastním, či pronajatém, oploceném pozemku, na území hl. m. Prahy.

  Kompostér bude na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování účastníkům projektu zapůjčen po dobu udržitelnosti projektu. Po skončení udržitelnosti projektu zůstane kompostér ve vlastnictví účastníků projektu.

   

  Kapacita žádostí o kompostér byla již naplněna.

  Všichni evidovaní účastníci projektu, kteří o kompostér projevili zájem, budou v průběhu podzimu letošního roku ze strany města osloveni a budou vyzvání k podpisu smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru. K podpisu smlouvy budou účastníci vyzváni prostřednictvím sděleného emailu, textových zpráv SMS, nebo dopisem, ve kterých bude uvedena informace, kde a kdy se má zájemce o kompostér dostavit.

   

  Bližší informace najdete přímo na stránkách města: