MČ Praha-Libuš

  Podmínky projektu

  Městská část Praha-Libuš připravila projekt "Neplaťte za bioodpad. - Kompostujte sami!" na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostovaní. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V rámci projektu bylo pořízeno 300 ks kompostérů, svozové vozidlo na bioodpad, velkoobjemové kontejnery a štěpkovač dřevní hmoty.

  Občanům MČ Praha-Libuš je vypůjčován kompostér o objemu 720 l.

  Kompostér má v rozloženém stavu rozměry: výška 115 cm, základna 94 x 94 cm.

   

                                                                          Ilustrační foto

  Podmínkou je umístění kompostéru na vlastním oploceném pozemku na území městské části Praha-Libuš, tedy na katastrálním území Libuš nebo Písnice.

  Na území městské části Praha-Libuš probíhá:  

      –  distribuce kompostérů.

  Vydávání kompostérů probíhá vždy v pondělí a ve středu, od 15,00 do 17,30 hodin, na odboru životního prostředí a dopravy, na adrese K Lukám 664, Praha-Libuš (levý boční vchod objektu mateřské školy).

  Smlouva a kompostér budou v uvedených termínech připraveny vždy až za týden od vyplnění žádosti, ať již elektronicky, nebo doručením žádosti v tištěné podobě na ÚMČ Praha-Libuš. Žádost je platná a zaregistrovaná již samotným podáním, pokud ji podal vlastník (spoluvlastník) pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka. To znamená, že žadatel již nebude zpětně kontaktován ohledně vyzvednutí kompostéru.
   

  Zde si můžete prohlédnout informační video městské části Praha-Libuš k tomuto projektu.

   

  Příjem žádostí byl z důvodu naplnění kapacity ukončen.

  Všem účastníkům projektu tímto děkujeme za zájem. 

   

  Pokud budete chtít požádat o kompostér jako náhradník, obraťte se, prosím, s žádostí přímo na městskou část Praha-Libuš.

   

  Text smlouvy o výpůjčce je k nahlédnutí zde: