Šanov

  Podmínky projektu

  Obec Šanov ve spolupráci se společností ISES připravila projekt „Kompostéry pro občany obce Šanov“ na zajištění odděleného sběru bioodpadu a předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

  V rámci projektu bylo pořízeno 170 ks kompostérů a kombinovaný štěpkovač s drtičem dřevní hmoty.

  Občanům obce Šanov je vypůjčován kompostér o objemu 900 l.

   

  Podmínkou je umístění kompostéru na vlastním nebo pronajatém oploceném pozemku na území obce Šanov, tedy na katastrálním území Šanov u Rakovníka.

  Na území obce Šanov probíhá:  

         – příjem žádostí o bezplatné zapůjčení kompostéru a distribuce kompostérů.

   

  K 14. 4. 2016 bylo zažádalo o 144 ks kompostérů.

  Obec Šanov má k dispozici ještě 26 ks kompostérů.

   

  Pokud máte zájem o kompostér, můžete si o něj požádat zde:       

   

  Text smlouvy je k nahlédnutí zde:

  V rámci dalšího, SFŽP ČR podpořeného, projektu "Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu v obci Šanov", který obec Šanov ve spolupráci se společností ISES připravila, budou pořízeny velkoobjemové kontejnery na odpad ze zeleně a traktorový nosič kontejnerů, pro zajištění jejich obsluhy.