Hl. m. Praha (2011 -2014)

    Podmínky projektu

    Podpora domácího kompostování občany hl. m. Prahy

    V červenci 2011 zahájena realizace projektu Podpora domácího kompostování občany hl. m. Prahy. Projekt probíhal po dobu 40 měsíců do konce září 2014.

    Na jaře 2011 bylo účastníkům Projektu (vlastníkům rodinných a bytových domů) na základě smluv o výpůjčce zapůjčeno celkem 805 ks kompostérů. 

    Koncem roku 2014 byly účastníkům projektu rozeslány darovací smlouvy, kterými byly kompostéry převedeny do jejich vlastnictví.