Žádost o kompostér

Adresa trvalého pobytu dle OP:

Adresa umístění kompostéru:

Doplňující informace:

* Povinné informace
** V případě, že bude kompostér umístěn na pronajatém pozemku, bude ke smlouvě doložen
   souhlas vlastníka pozemku.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasím se zařazením všech mnou vyplněných osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti ISES, s.r.o., IČ: 64583988, se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním Společností, tj. příprava smluv o výpůjčce a předávacích protokolů atp., informování o probíhajících kontrolách (inventurách kompostérů) a dalších sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 6 let) s tím, že k těmto osobním údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že mám právo přístupu k mým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Jsem srozuměn/a s tím, že v případě pochybností o dodržování práv se mohu na Společnost obrátit.